CL6
  Uživatel : nepřihlášený
 
CB klub Česká Lípa
ODKUD KAM Vzdálenost (km): Azimut:
číslo článku :
NĚCO ZDARMA
PRO TVOJE STRÁNKY

Do Výroční členské schůze CB klubu Česká Lípa zbývá

Přihlášení na některé
akce klubu

Výroční členská schůze CB klubu Česká Lípa

Vítejte na www.CBDX.cz

Banka deníků
On-line přehled deníků

Poznačte si v kalendáři
Info o akcích můžete i sami vkládat

Pojedete na portejbl ?
Tak o tom dejte vědět !

Prodám - Koupím - Vyměním
Burza, sami si můžete vkládat inzeráty - ty jsou pak rozesílány emailem všem odběratelům

CB kluby, odkazy
Chybí zde Váš CB klub, expedice a pod ? Doplňte si ji ...

Začínáme na CB

Náš CB klub Česká Lípa

Klubové záležitosti
Činnost klubu
Expedice Borůvka
Download souborů
Plánujeme ...
Zúčastnili jsme se
Napsali nám
Diskusní fórum
Lokátorová mapa světa

Soutěž
LETNÍ POLNÍ DEN 2018

Přihláška do soutěže
Letní polní den 2018
Propozice soutěže LPD 2018
VÝSLEDKOVÁ LISTINA LPD 2017
Historie LPD v datech
Články o soutěži LPD
Diskusní fórum věnované soutěži LPD
Program Deník LPD.EXE

Česká CB Liga 2016/2017

Tabulky pořadí 2017/2018
Tabulky pořadí 2016/2017
Tabulky pořadí 2015/2016
Tabulky pořadí 2014/2015
Tabulky pořadí 2013
Tabulky pořadí 2012
Tabulky pořadí 2011
Tabulky pořadí 2010
Tabulky pořadí 2009
Články - CB Liga
Propozice CB liga
DISKUSE - CB Liga
Historie CB ligy

Eter bez hranic

Přihláška EBH
Přehled přihlášených
Propozice - EBH
Články - Eter bez hranic

Expedice VIKING 2016

Expedice VIKING 2016
Přehled SMS zpráv

archiv :
Články expedice IBERIA 2014
Články expedice BALKÁN 2012

Programy ke stažení

Lokátorová mapa
Deník LPD.EXE
Deník pro LPD (WORD)

Přehledy

Seznam všech ČLÁNKŮ
Autoři článků
Seznam všech ANKET
Seznam všech DISKUSÍ

Právě tento Web čte 20 lidí.

Z toho privilegovaných uživatelů : 2

Jak získat vyšší privilegia ? Vyplň formulář a je to.

Co tím získáš ?
Budeš si moci libovolně kdykoliv měnit některá nastavení, která jsou anonymním uživatelům nedostupná včetně možnosti vkládat svoje komentáře a příspěvky ke článkům ...

Ověř svoji volačku :
Ověř lokátor místa :
ověřte si doménu:
Předpověď počasí z
www.meteopress.cz
Hledej na Seznamu v našich stránkách :
 http://www.CBDX.cz  > Technické okénko Ládi Fórum  > GP anténa - 1.
   Verze pro TISK  /   Poslat upozornění na článek komu :     od koho :  

 

GP anténa - 1
2.10.2005 19:23:27  - Láďa Fórum - Technické okénko Ládi Fórum
...návod pro sestavení GP antény...
                                                                                                                                                                                                 
V email poště jsem obdržel nemálo dotazů k problematice stavby GP antény popisované v předešlém článku. Některým čtenřům jsem odpověděl emailem, jiným předkládám článek zpracovaný do návodu na stavbu GP antény.

Z dotazů vyplývá několik otázek, na které jsem v předchozím článku neuvedl vyčerpávající odpovědi.
Odkaz na článek:
  GP anténa
Jakých trubek lze použít, pokud se nepodaří sehnat mnou použité tzv. třinecké trubky, které mají u paty průměr 12mm a v koncové části 4mm. Obvykle padne volba na hliníkové trubky o průměru 8 mm.
Zde je vhodné připomenout, že anténa má zářič i protiváhy v délce 2.54 m (+0.01 m matice), což při daném průměru je jistý zdroj potíží s tvarovou stálostí při zhoršených povětrnostních podmínkách - zejména silném větru. Z toho důvodu se nehodí pro zářič trubky z hliníku - výhodnější je použití duralových trubek, případně trubek AlMgSi tzv. tvrzených.
Další omezující činitel v neprospěch Al trubek je oxidace povrchu. Tato nepříznivá vlastnost Al trubek je obvykle podceňována. Důsledky bývají nepříjemné. Al trubka použitá pro stavbu antény zcela jistě po třech a více letech provozu podlehne takovému stupni koroze, že její jinak dobré vf vlastnosti jsou v lepším případě značně znehodnoceny. To platí i o ocelových trubkách, pokud nejsou vhodným způsobem opatřeny ochranou vrstvou odolávající povětrnostním vlivům. Jako výhodný konzervační prostředek lze s úspěchem použít konzervační olej WD-40. Zde ponechám na úvaze stavitele, kterou metodu jemu osvědčenou použije.
V návaznosti k použití AlMgSi trubek (duralových) je potřebné připomenout, že výchozí průměr 8mm nebude optimální, protože ve spodní tzv. patní části je upevněna matice M8. Vhodnější z pohledu tuhosti zářiče bude vhodné zářič rozdělit do 4 částí s rozdílnými průměry použitých trubek, které budou do sebe těsně zasunuty při použití vhodných závitových pouzder. Pro trvalá stanoviště nebude potřebné spoje trubek opatřovat závity - postačí tuhé zasunutí a spoje zajistit Al nýty.
Je potřebné zohlednit při volbě průměru trubky pro zářič i její střední průměr. Všeobecně platí, že čím je průměr větší, tím bude i větší šířka pracovního pásma - v návaznosti k tomu se ovšem bude měnit i vlastní impedance zářiče.


Podstatnou částí GP antény je přispůsobovací obvod. V předešlém článku bylo v přijatelném rozsahu popsáno několik způsobů připojení napáječe k anténě.
Pro GP anténu jsem zvolil přizpůsobení pomocí cívky s odbočkou. Cívka s odbočkou by měla být chráněna před vodou a je vhodné ji umístit do krytu. Použil jsem vyřazené těleso s plastovým krytem ze vzduchového čističe s odkalovacím šroubem. Po demontáži nepotřebného odkalovacího šroubu z plastového krytu si změříme celkovou délku krytu - měla by být 120 mm. Vnitřní průměr je 50mm na straně vnějšího závitu krytu, kterým se kryt zašroubuje do tělesa z lehké slitiny.


Na obrázku je možné si prohlédnout celou sestavu patního držáku s kroužkem pro uchycení protiváh a závitového trnu pro upevnění zářiče.drzakGP_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Na obrázku níže je zakreslen plastový kryt. Podstatná je výška samotného krytu (120 mm) a jeho vnitřní průměr u závitové části (50 mm). Vnitřní rozměr krytu je významný a musí se do tohoto prostoru vejít cívka s odbočkou.
drzakGP_3.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzak_gp_3_3Da.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzak_gp_3_3Db.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzak_gp_3_3Dd.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzak_gp_3_3De.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Obrázek ukazuje nutné úpravy tělesa. Opatrně osoustružíme vnější a vitřní tvar podle výkresu. Vyvrtáme závitový otvor pro PL spojku, z boční strany vyvrtáme závitový otvor M3 pro stavěcí šroubek zajištění "studeného" konce cívky. Ve vzdálenosti 18.5 mm vyvrtáme otvor o průměru 3.2 mm (není kótováno)pro vložení "studeného" konce cívky. Otvory pro stavěcí šroubek a cívku se v tělese musí stýkat.
drzakGP_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Pro názornost - pohled z jiného úhlu, než je výkres:

Cívku vyrobíme podle výkresu z Cu vodiče o průměru 3 mm. Důležité rozměry jsou ve výkresu uvedeny.
drzakGP_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzakGP_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Sestavu odbočky cívky vidíte na obrázku. Odbočka je vyrobena z Cu vodiče o průměru 3 mm. Na konci odbočky je posuvný kroužek opatřený závitovým otvorem pro stavěcí šroubek - průměr stavěcího kroužku doporučuji zvolit na M2. Je potřebné do kroužku vyvrtat otvor, kam zasuneme konec odbočky - spoj důkladně zapájíme.
Ve spodní části odbočky se nachází redukce nasunutá na vodič odbočky. Její vnější průměr odpovídá vnitřnímu průměru otvoru v PL spojce. Na obrázku je označena redukce černou barvou. Redukce je nasazena těsně na konec odbočky i do středového otvoru PL spojky. Je důležité, aby redukce zajistila spolehlivý kontakt. Při ladění posuvem odbočky po závitu cívky se tato posouvá a redukce se chová jako teleskopický spoj.


drzakGP_5.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzakGP_5_3Dj.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Dalším dílem je závitový trn sloužící k uchycení zářiče GP antény. Závitový trn je vyrobem z pevnostního šroubu M8, který je opatřen otvorem o průměru 3.1 mm pro zasunutí tzv. "horkého" konce cívky. Hloubku otvoru vrtejte max. 12 mm. Větší hloubka otvoru snižuje pevnost šroubu! Po vložení trnu do otvoru plastového krytu je tento zajištěn přes podložky maticí M8.


drzakGP_6.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Držák protiváh je vyroben z duralu podle obrázku. Vnitřní průměr držáku musí být takový, aby umožnil těsné nasunutí na těleso.
Držák je opatřen 4 závitovými otvory M8 s osou vodorovnou a 4 závitovými otvory M8 s osou odkloněnou od svislé osy o 45st. Otvory se pravidelně střídají tzn., že jeden má osu vodorovnou, následný skloněnou.
Pokud bude používána GP anténa zejména s přechodných stanovišť, je vhodné opatřit závitové otvory závitovými ocelovými vložkami "Hellico M8" a musíme pro ně vhodně upravit původní otvory. Zamezíme tímto opatřením předčasnému opotřebení původních závitů vyříznutých do duralového držáku.
drzakGP_8.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
drzakGP_8_3D.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK


Následující obrázky ukazují sestavu tělesa s přizpůsobovacím obvodem antény GP v jednotlivých detailech.


g1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g3.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g5.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g6.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g7.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g8.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g9.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g10.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g11.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g12.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g13.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g14.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g15.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g16.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g17.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g18.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g19.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g20.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g21.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g23.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g24.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g25.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g26.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g27.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g28.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
g29.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK

Na protiváhy jsou v původní konstrukci použity "třinecké" tenkostěnné ocelové trubky v délce 2.54 m. Na jednu protiváhu je použito 2 dílů "třineckých" trubek - kocový díl + středový díl. Středový díl je na straně držáků protiváh opatřen zalisovaným závitovým trnem M8 x 50mm. Lze použít hotové pevnostní závitové trny nebo je vyrobit z pevnostního šroubu M8 x 50mm a to odstraněním hlavičky. Po nalisování spoj zajistíme nýtem. Pokud někdo nemá "třinecké" trubky, může protiváhy vyrobit z AlMgSi trubek. Platí shodné zásady jako při sestavě zářiče.

Naladění GP antény

Při dodržení výše uvedeného postupu výroby ve vztahu k rozměrům - ladění bude spočívat jen v nastavení vhodné polohy odbočky na cívce. K tomu použijeme ověřený SWR metr. Výhodou je použití šumového můstku, RF nebo MFJ anténového analyzéru.
Při ladění pousouváme odbočku na cívce opatrně z výchozí pozice (6 závit) směrem k "horkému" konci cívky a sledujeme odezvu na SWR metru. Po dosažení vyrovnané hodnoty SWR v celém pásmu lze posuvnou odbočku na cívce nahradit pevnou odbočkou a spoj důkladně zapájíme. Cívku i odbočku ošetříme přípravkem WD-40, doplníme po této práci pod plastový kryt původní silikonový těsnící kroužek na dno tělesa a kryt přiměřeně datáhneme. Ošetříme všechny díly WD-40.Vyjádření vlastních názorů, zkušeností z provozu vztahující se k popisované GP anténě bude jistě vítaným doplněním článku.
Děkuji za vaše připomínky a návrhy k vylepšení popisované GP antény.


5729 x shlédnut článek : http://www.cbdx.cz/clanek1112-gp-antena-1.htm
Vaše diskuse, připomínky, náměty, návrhy, myšlenky k článku - prostě cokoliv Vás napadne ...

Věc Datum a čas  Autor
 | GP anténa - 1 Highlander Brno 5.10.2005 13:24:06

 
1 2 3 4 5 Známka 1,8 známkovalo 12
                                                                                                                                                                 

RSS CB klub Česká Lípa - optimalizováno pro Internet Explorer 4.x , Netscape 4.7 a vyšší .
.