CL6
  Uživatel : nepřihlášený
 
CB klub Česká Lípa
ODKUD KAM Vzdálenost (km): Azimut:
číslo článku :
NĚCO ZDARMA
PRO TVOJE STRÁNKY

Do Výroční členské schůze CB klubu Česká Lípa zbývá

Přihlášení na některé
akce klubu

Výroční členská schůze CB klubu Česká Lípa

Vítejte na www.CBDX.cz

Banka deníků
On-line přehled deníků

Poznačte si v kalendáři
Info o akcích můžete i sami vkládat

Pojedete na portejbl ?
Tak o tom dejte vědět !

Prodám - Koupím - Vyměním
Burza, sami si můžete vkládat inzeráty - ty jsou pak rozesílány emailem všem odběratelům

CB kluby, odkazy
Chybí zde Váš CB klub, expedice a pod ? Doplňte si ji ...

Začínáme na CB

Náš CB klub Česká Lípa

Klubové záležitosti
Činnost klubu
Expedice Borůvka
Download souborů
Plánujeme ...
Zúčastnili jsme se
Napsali nám
Diskusní fórum
Lokátorová mapa světa

Soutěž
LETNÍ POLNÍ DEN 2018

Přihláška do soutěže
Letní polní den 2018
Propozice soutěže LPD 2018
VÝSLEDKOVÁ LISTINA LPD 2017
Historie LPD v datech
Články o soutěži LPD
Diskusní fórum věnované soutěži LPD
Program Deník LPD.EXE

Česká CB Liga 2016/2017

Tabulky pořadí 2017/2018
Tabulky pořadí 2016/2017
Tabulky pořadí 2015/2016
Tabulky pořadí 2014/2015
Tabulky pořadí 2013
Tabulky pořadí 2012
Tabulky pořadí 2011
Tabulky pořadí 2010
Tabulky pořadí 2009
Články - CB Liga
Propozice CB liga
DISKUSE - CB Liga
Historie CB ligy

Eter bez hranic

Přihláška EBH
Přehled přihlášených
Propozice - EBH
Články - Eter bez hranic

Expedice VIKING 2016

Expedice VIKING 2016
Přehled SMS zpráv

archiv :
Články expedice IBERIA 2014
Články expedice BALKÁN 2012

Programy ke stažení

Lokátorová mapa
Deník LPD.EXE
Deník pro LPD (WORD)

Přehledy

Seznam všech ČLÁNKŮ
Autoři článků
Seznam všech ANKET
Seznam všech DISKUSÍ

Právě tento Web čte 5 lidí.

Z toho privilegovaných uživatelů : 0

Jak získat vyšší privilegia ? Vyplň formulář a je to.

Co tím získáš ?
Budeš si moci libovolně kdykoliv měnit některá nastavení, která jsou anonymním uživatelům nedostupná včetně možnosti vkládat svoje komentáře a příspěvky ke článkům ...

Ověř svoji volačku :
Ověř lokátor místa :
ověřte si doménu:
Předpověď počasí z
www.meteopress.cz
Hledej na Seznamu v našich stránkách :
 http://www.CBDX.cz  > Antény a trocha teorie k nim  > Propojení antén 1.
   Verze pro TISK  /   Poslat upozornění na článek komu :     od koho :  

 

Propojení antén 1
17.10.2006 01:30:07  - Láďa Fórum - Antény a trocha teorie k nim
...poněkud podrobněji...
                                                                                                                                                                                                 
Majitelů antén HB9CV je na CB i PMR pásmu nemálo. Lze dokonce říci, že díky referencím, jednoduché mechanické konstrukci a snadnému sestavení (ne naladění), bývá pro zájemce o pořízení si směrové antény pro CB i PMR pásmo - nezřídka jediným přijatelným řešením.

V omezené míře lze vidět občas dvojice antén HB9CV. Z toho usuzuji, že bude vhodné se podrobněji podívat na problematiku týkající se propojení antén do dvojice.
Oblíbené je řazení dvou antén v řadě vedle sebe s vertikální polarizací. Takové uspořádání je mechanicky výhodné. Z pohledu elektrických vlastností, je potřebné si připomenout některé okolnosti, mající významný vliv na funkci antény v sestavě.Nejprve si stručně připomeneme některé důležité pravidla souvisejících s anténovými řadami:

- reálná a imaginární složka vstupní impedance samotné antény se může po jejím začlenění do anténové řady výrazně lišit, To platí o každé anténě zapojené do anténové řady.

- pokud máme anténovou řadu sestavenou ze dvou stejných antén, které jsou prostorově stejně umístěné a napájí se stejnými proudy, a to buď ve fázi, nebo v protifázi, potom vstupní impedance takto řazených antén jsou stejné, ale tato impedance se bude lišit od impedance samostatné antény v prostoru. Pokud jsou takové dvě antény součástí velké anténové řady, potom jejich impedance se vzájemně liší - obvykle i velmi mnoho.

- dvě antény v anténové řadě, které nejsou napájeny ve fázi ani v protifázi, potom nemají stejné impedance. Rozdíl impedancí je velmi výrazný, zejména při typicky amatérských stavbách anténové řady.

- vstupní impedance antén umístěných velmi blízko vedle sebe, které jsou napájeny v protifázi je velmi nízká. Což má v důsledcích rozhodující podíl na velmi nízké účinnosti, pokud tuto okolnost zabedbáme.


Výše uvedené zásady je potřebné brát do úvahy nejen při návrhu anténové řady, ale i při ladění. Je obvyklé, že při ladění anténových řad v mnoha případech dochází k závažným chybám vedoucích v lepším případě k zavádějícím výsledkům. Problematika ladění anténových řad, byť i těch nejjednodušších, je poměrně náročnou prací. Iluze vznikající pohledem na relativně jednoduchou anténu HB9CV, může u mnoha zájemců o stavbu anténové řady vzbudit dojem velmi snadného propojení takových antén do anténové řady. Je pravdou, že postavit dobře fungující anténovou řadu ve vertikální polarizaci s anténami typu HB9CV, je pro HF pásma (kam CB pásmo náleží), nesmírně obtížné až téměř nemožné...


V úvodě byly uvedeny některé zásady, které je potřeba zohlednit při návrhu propojovacího vedení.
Obvykle je používáno propojovací vedení společně s transformačním úsekem 1/4vlna pro přizpůsobení dvojice antén sestavené do anténové řady. Zapojení vychází z teoretického předpokladu, zejména při amatérských konstrukcích, že anténa je z pohledu vstupní impedance čistě reálná.
Obrázek ukazuje jednoduchý způsob propojení dvou antén A1, A2 s impedancí 50ohm. Napájecí vedení má impedanci 50ohm.
p_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Obrázek ukazuje typické propojení dvou antén s impedancí 50ohm. To je realizováno koaxiálním napáječem 50 ohm. K transformaci impedance na požadovanou hodnotu je použito transformačních úseků 1/4 vlna (75ohm).

V detailech zvětšeno na následujících obrázcích.
Omlouvám se za chybu v nákresu - nezakreslil jsem propoj mezi stíněním koaxu a tělesem konektoru.
p_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
p_3.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
p_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Uvedený způsob propojení dvou antén s impedancí 50 ohm je typický a velmi často používaný na CB i PMR pásmu.
Uvedené propojení z pohledu teorie - vykazuje některé nepříjemné vlastnosti. Jedná se v podstatě o obvod, který má bezeztrátově přizpůsobit tři vstupy (3 brány), což nelze zajistit současně z pohledu všech vstupů. Takový přizpůsobovací obvod je možno vidět ze tří směrů pohledů.
V prvním případě se budeme dívat tzv. na koaxiál od vysílače směrem k anténám. Z tohoto pohledu je obvod přizpůsoben s SWR 1:1, což může být jistě žádaný i uspokojivý stav.
Ve druhém a třetím případě se budeme na obvod dívat z pohledu od antén A1 a A2. V tomto případě bude obvod vykazovat SWR 1:3 a to je do jisté míry závažný problém.
Příčinou tohoto nepříjemného stavu je nízká izolace mezi výstupy k jednotlivým anténám 6dB. Mezi společným výstupním bodem a jednotlivými výstupy je vložný útlum 3dB teoreticky. V praxi se obvykle setkáme častěji s útlumem v rozmezí 3.1 až 3.6dB vlivem přídavných ztrát.
Nízká izolace mezi anténovými vstupy může způsobit vyrovnávání vf proudů, což přináší v důsledcích změny ve vyzařovacím diagramu soustavy s následným silným poklesem zisku.

Napsáno je to celkem jednoduše, ale v praxi je možno zachytit nejeden případ, kdy stavitel anténové řady uvedené záležitosti opomíjí a to z mnoha důvodů...
Jak se s tímto problémem vypořádat?
Je otázka, která bude zajímat nejednoho zájemce o stavbu dobře fungujíci anténové řady sestavené podle našeho příkladu, tedy anténovou řadu sestavenou ze dvou antén.
Jednou z možností vyhnout se výše popsanému problému, je použití tzv. Wilkinsonova členu.
Uvedený člen odstraňuje některé výše popsané necnosti běžně používaného propojení dvou antén.
Wilkinsonův člen je v podstatě čtyř bran, tedy obvod se 4-mi vstupy. Čtyř bran na rozdíl od troj branu, lze přizpůsobit podle teorie lineárních obvodů na všech branách. Přitom uvedený člen zajistí, aby do přidané 4. brány nešel žádný signál. Tím lze dosáhnout přizpůsobení ze všech výstupů a izolace mezi výstupy je v rozmezí, obvykle udávaném řádově 20-30dB, což lze považovat v každém případě za dostatečné.
Použití Wilkinsonova členu je dobře známo z oblastí velmi vysokých kmitočtů (mikrovlny), kde jsou někdy nazývány jako "magické T".
Bývají zhotovovány různými technologiemi, kdy nejčastějším je řešení pomocí technologie tištěných spojů. Dvojitý Wilkinsonův člen je poměrně často zhotovován z koaxiálního vedení, zejména pro pásma HF, VHF a UHF. Pro jmenovitou impedanci 50ohm se používají 1/4 vlnové úseky z koaxu o impedanci 75ohm na místo přesných 70.7ohm. Velmi důležitým kritériem je použití velmi krátkých spojů s důrazem na dokonalé propojení stínění projovaných koaxiálních kabelů. Odpory použité v zapojení by měly být bezindukční, dimenzovány pro 0.5-0.1% přenášeného výkonu na vedení. Zachování téměř dokonalé symetrie je samozřejmostí a přispívá ke snížení ztrát.

Na obrázcích si můžete prohlédnout zapojení. Obrázky mají drobnou chybu - chybí propoj stínění koaxiálního kabelu s tělesem konektoru. Omlouvám se čtenářům...w_1.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
w_1a.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
w_2.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
w_3.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
w_4.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
w_5.jpg: Pokud se ti obrázek nezobrazí klikni pravým tlačítkem myši na nějaké místo v obrázku a vyber ZOBRAZIT OBRÁZEK
Odpory použité v zapojení mají hodnotu 2x50ohm, mohou být případně sdruženy do jediného odporu 100ohm.

Popisovaný Wilkinsonův člen přináší určitě výrazné zlepšení v porovnání s klasickým přizpůsobovacím propojením antén. V žádném případě Wilkinsonův člen nezabezpečí správné nafázování a rozdělení výkonů do jednotlivých antén, na to je potřeba pamatovat.

V případě zájmu o danou problematiku, mohu zpracovat pokračování článku. Odezva čtenářů mi může být vodítkem...

Je možno hlasovat !
8416 x shlédnut článek : http://www.cbdx.cz/clanek1243-propojeni-anten-1.htm
Vaše diskuse, připomínky, náměty, návrhy, myšlenky k článku - prostě cokoliv Vás napadne ...

Věc Datum a čas  Autor
 | Propojení dvou antén zdeněk LT 18.10.2006 07:19:50
 »» Re:Re:Propojení dvou antén zdeněk LT 19.10.2006 08:03:45
 | Propojení dvou antén Franta CV 18.10.2006 02:29:02
 »» Re:Re:Propojení dvou antén Franta CV 19.10.2006 18:52:33
 »» Re:Re:Propojení dvou antén Franta CV 19.10.2006 18:52:12
 | Propojení dvou antén Stanley 17.10.2006 14:36:32
 | Propojení dvou antén Žán Braník 17.10.2006 06:44:27

 
1 2 3 4 5 Známka 1,5 známkovalo 13
                                                                                                                                                                 

RSS CB klub Česká Lípa - optimalizováno pro Internet Explorer 4.x , Netscape 4.7 a vyšší .
.