CL6
  Uživatel : nepřihlášený
 
CB klub Česká Lípa
ODKUD KAM Vzdálenost (km): Azimut:
číslo článku :
NĚCO ZDARMA
PRO TVOJE STRÁNKY

Do závodu
LETNÍ POLNÍ DEN 2014
zbývá :

Přihlášení na některé
akce klubu

Vítejte na www.CBDX.cz

Banka deníků
On-line přehled deníků

Poznačte si v kalendáři
Info o akcích můžete i sami vkládat

Pojedete na portejbl ?
Tak o tom dejte vědět !

Prodám - Koupím - Vyměním
Burza, sami si můžete vkládat inzeráty - ty jsou pak rozesílány emailem všem odběratelům

CB kluby, odkazy
Chybí zde Váš CB klub, expedice a pod ? Doplňte si ji ...

Začínáme na CB

Náš CB klub Česká Lípa

Klubové záležitosti
Činnost klubu
Expedice Borůvka
Download souborů
Plánujeme ...
Zúčastnili jsme se
Napsali nám
Diskusní fórum
Lokátorová mapa světa

Soutěž
LETNÍ POLNÍ DEN 2014

Přihláška do soutěže
Letní polní den 2014
Propozice soutěže
VÝSLEDKOVÁ LISTINA LPD 2013
Historie LPD v datech
Články o soutěži LPD
Diskusní fórum věnované soutěži LPD
Program Deník LPD.EXE

Česká CB Liga 2014

Tabulky pořadí 2014
Tabulky pořadí 2013
Tabulky pořadí 2012
Tabulky pořadí 2011
Tabulky pořadí 2010
Tabulky pořadí 2009
Články - CB Liga
Propozice CB liga
DISKUSE - CB Liga
Historie CB ligy

Eter bez hranic

Přihláška EBH
Přehled přihlášených
Propozice - EBH 2014
Články - Eter bez hranic

Expedice IBERIA 2014

Články expedice IBERIA 2014
Přehled SMS zpráv

archiv :
Články expedice BALKÁN 2012

Programy ke stažení

Lokátorová mapa
Deník LPD.EXE
Deník pro LPD (WORD)

Přehledy

Seznam všech ČLÁNKŮ
Autoři článků
Seznam všech ANKET
Seznam všech DISKUSÍ

Právě tento Web čte 5 lidí.

Z toho privilegovaných uživatelů : 0

Jak získat vyšší privilegia ? Vyplň formulář a je to.

Co tím získáš ?
Budeš si moci libovolně kdykoliv měnit některá nastavení, která jsou anonymním uživatelům nedostupná včetně možnosti vkládat svoje komentáře a příspěvky ke článkům ...

Ověř svoji volačku :
Ověř lokátor místa :
ověřte si doménu:
Předpověď počasí z
www.meteopress.cz
Hledej na Seznamu v našich stránkách :
 http://www.CBDX.cz  > Česká CB liga  > Propozice CB Ligy Multi a Single 2014.
   Verze pro TISK  /   Poslat upozornění na článek komu :     od koho :  

Propozice CB Ligy Multi a Single 2014
14.1.2009 17:09:10  - Venca Chotěšov CL-39 - Česká CB liga
                                                                                                                                                                                                 

Propozice 1. České CB Ligy kategorie Single

1. Česká CB Liga kat. Single bude zahájena 1. 1. 2014 a zakončena 31. 7. 2014.Uzávěrka výsledků CB Ligy 2014 bude nejpozději do 10.7. 2014

1. Podmínky účasti


České CB Ligy kategorie Single se může zúčastnit každý jednotlivec, který provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, odpovídající současnému předpisu na tomto pásmu (VO-R/7/04.2012-6, http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_07-04_2012-06.pdf) a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
Do této soutěže je nutno přihlásit se předem, nejpozději však 3 dny před prvním startem, písemně nebo elektronicky na adresu pořadatele uvedenu níže.
V přihlášce je nutno uvést název soutěžní stanice, volačku operátora, telefonní nebo elektronický kontakt. V případě potřeby poskytne pořadatel soutěžícímu, na základě přihlášky, program Deníkcl6 (http://www.cbdx.cz/denikcl6/) pro zápis soutěžních spojení.


2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžícím, kolikrát v měsíci bude startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.
V kalendářním roce se bude hodnotit 12 měsíců.

Každá soutěžní stanice má povolen jeden soutěžní start mimo území České a Slovenské republiky. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, vysílajícími z území ČR nebo SR. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení ať jsou kdekoliv. Každý start mimo území obou republik, musí být domluven s pořadatele min. 14 dní před vlastním startem a avizován takovým způsobem, aby byli seznámeni všichni soutěžící. Nejlépe na
www.cbdx.cz .
3. Soutěžní pravidla

1. Do soutěže se počítá max. 12 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 12 hod bez ohledu na datumovou změnu.
Pokud soutěžící neuvede jinak, bude deník vždy hodnocen v měsíci ve kterém bylo uskutečněno první spojení.

2. V této kategorii smí soutěžit pouze jednotlivec bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná QSO, QSO provedené jiným operátorem .

3. V případě, že soutěžící v této kat. je zároveň členem týmu kat. Multi nesmí dojít k souběhu startů z jedné kóty.

4. Nadmořskou výšku v České republice, přesahující 900 m n. m. smí soutěžící použít v jednom kalendářním roce pouze 4 krát.
Jmenovitá kóta ve Slovenské republice, jejíž NV. přesahuje 1200m smí být použita v jednom kalendářním roce 3 krát s tím, že mezi následným použitím musí uběhnout 2 kalendářní měsíce. Tato úprava se nevztahuje na kóty, které se nachází v lokátoru společném pro ČR a pro SK. Na tyto kóty se vztahuje úprava jako pro Českou republiku. Toto ustanovení se nevztahuje na starty mimo ČR a SK.


5
. Během soutěžního startu je povoleno navázat spojení s jednou stanicí 1x na domácí QTH, 1x do mobilu, 1x na portejbl, pokaždé však do jiného lokátoru.

6. V případě, že bude prokázáno porušení VO-R/7/04.2012-6 bude stanice diskvalifikována.

7. Soutěžící nesmí vést soutěžní provoz na následujících frekvencích :
CH 9     - 27,065MHz                                         první pomoc

8. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěže LPD Česká Lípa je zakázáno navazovat soutěžní spojení do CB Ligy. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD.

9. Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Toto omezení se nevztahuje na kótu, ze které aktuálně pracuje (jí) soutěžní stanice do CB Ligy. V tomto případě jsou platná všechna spojení mezi soutěžními stanicemi plus jedno QSO s případnou nesoutěžní stanicí.


4. Staniční deník

Staniční deník musí být zpracován pouze v digitální podobě programem Deníkcl6 (http://www.cbdx.cz/denikcl6/), může obsahovat spojení maximálně za 12 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu. Jiný způsob zápisu musí být konzultován z pořadatelem. Staniční deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. Poslední deník v roce musí být doručen nejpozději do 7.7. daného roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení :
1. Volací znak soutěžní stanice, jeho startovní lokátor, QTH, nadmořská výška (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a čas spojení s přesností na 15 min
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH – domácí volací znak, QTH, lokátor (max. povolená tolerance 1 loc).
5. U stanice s přechodným QTH – domácí volací znak, /P přechodné QTH a jeho lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).
6. U stanice mobilní – domácí volací znak, /M nebližší QTH (do 5Km) nebo na dálnici kilometrovník a lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).


5. Bodování

Vzdálenosti na území České a Slovenské republiky se počítají jako prostý součet km. U QSO mimo území České a Slovenské republiky do 500 km je bodování prováděno jednoduchým způsobem, co km to bod. V případě, že se jedná o QSO nad 500 km, pak za každých započatých dalších 10 km 1 bod. Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností.

Pořadatel bude správnost zápisu volačky vyhodnocovat dle aktuálních verzí Databáze volaček a Databáze lokátorů (nedílných součástí programu Deníkcl6), platných k poslednímu dni minulého měsíce.

Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech je dokazovací povinnost na straně soutěžícího. Konečné rozhodnutí o uznání nebo neuznání spojení je na straně pořadatele.
NV jednotlivých kót budou použity z Databáze míst a lokátorů. Pro soutěž je podstatným údajem jedná-li se o kótu nad 900 m n.m., resp. 1200 m n.m.. Výškový údaj z mapy nebo GPS bude respektován pouze v případě, že se kóta nenachází v aktuální Databázi míst a lokátorů.


6. Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků, nejpozději však do 10. v následujícím měsíci. Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz této ligy, který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněn.
Do 10. místa soutěžící obdrží diplomy.


7. Diskvalifikace

Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek odst. 3. Soutěžní pravidla v bodě 2, 6 a 7 vyloučen ze soutěže až do konce roku.

Soutěžícímu bude zrušen deník bez náhrady při porušení soutěžních podmínek odst. 3. Soutěžní pravidla v bodě 4.

 
8. Protesty


Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce tedy do 20 dalšího měsíce.
Protest musí být podán písemnou formou .

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14

e-mail: radegast@cbdx.cz
mob.: 605588849

 

 

Propozice 1. České CB Ligy katategorie Multi


1. Česká CB Liga kat. Multi bude zahájena 1.1. 2014 a zakončena 31.7. 2014.

Uzávěrka výsledků CB Ligy 2014 nejpozději do 10.7. 2014


1. Podmínky účasti


České CB Ligy kategorie Multi se může zúčastnit každý jednotlivec nebo skupina více operátorů (expedice), která provozuje zařízení pro komunikaci na pásmu CB, odpovídající současnému předpisu na tomto pásmu (VO-R/7/04.2012-6, http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_07-04_2012-06.pdf) a všem z něho v budoucnu vyplývajícím změnám a ustanovením.
Do této soutěže je nutno přihlásit se předem, nejpozději však 3 dny před prvním startem, písemně nebo elektronicky na adresu pořadatele uvedenou níže.
V přihlášce je nutno uvést název soutěžní stanice, seznam operátorů (jejich volaček), telefonní nebo elektronický kontakt. V případě potřeby poskytne pořadatel soutěžícím, na základě přihlášky, program Deníkcl6 ( http://www.cbdx.cz/denikcl6/) pro zápis soutěžních spojení.


2. Organizace startů

V soutěži se bude hodnotit v každém měsíci jen jeden start. Je ponecháno plně na soutěžících, kolikrát v měsíci budou startovat, ale staniční deník bude hodnocen v daném měsíci jen jeden.
V kalendářním roce se bude hodnotit 12 měsíců.

Každá soutěžní stanice má povolen jeden soutěžní start mimo území České a Slovenské republiky. Spojení však mohou být prováděna pouze se stanicemi, vysílajícími z území ČR nebo SR. Soutěžní stanice však mezi sebou mohou navazovat spojení, ať jsou kdekoliv. Každý start mimo území obou republik, musí být domluven s pořadatele min. 14 dní před vlastním startem a avizován takovým způsobem, aby byli seznámeni všichni soutěžící. Nejlépe na
www.cbdx.cz .


3. Soutěžní pravidla

1. Do soutěže se počítá max. 12 hod. nepřetržitého provozu s tím, že za začátek je považována hodina startu. V případě, že během soutěže dojde ke změně měsíce platí součet hodin nepřetržitého provozu, tedy max. 12 hod bez ohledu na datumovou změnu.
Pokud soutěžící neuvede jinak, bude deník vždy hodnocen v měsíci v kterém bylo uskutečněno první spojení.

2. Během soutěže musí celý tým vystupovat jen jako jeden celek .
Výjimku tvoří pouze případ, kdy operátor, nebude-li se svým týmem, bude vysílat mimo lokátor svého týmu, nebo v případě, že bude soutěžit pod svojí soutěžní vol. značkou v kategorii Single.

3. Počet operátorů v týmu není limitován. Jmenovité obsazení a počet operátorů, kteří budou zapsáni v prvním deníku odeslaném pro vyhodnocení, bude závazné pro celý průběh roku. Veškeré další změny ve složení je nutné oznámit pořadateli před soutěžním startem.

4. Soutěžní QSO musí být prováděna bez cizí pomoci. Za cizí pomoc se považují opakovače, zprostředkovaná spojení a spojení provedená operátorem, který není zapsán v prvním deníku a nebyl před uskutečněným spojením dopsán pořadatelem.

5. Operátoři, kteří jsou uvedeni u jedné soutěžní stanice kat. Multi nesmí figurovat jako člen týmu ve stejném roce u jiné soutěžní stanice kat. Multi. Mimo případ, že odstupující operátor založí vlastní soutěžní tým pod jiným vol. znakem. Do původního týmu se však již po zbytek sezóny nemůže vrátit.

6 Nadmořskou výšku v České republice, přesahující 900 m n. m. smí soutěžící použít v jednom kalendářním roce pouze 4 krát.
Jmenovitá kóta ve Slovenské republice, jejíž NV. přesahuje 1200m smí být použita v jednom kalendářním roce 3 krát s tím, že mezi následným použitím musí uběhnout 2 kalendářní měsíce. Tato úprava se nevztahuje na kóty, které se nachází v lokátoru společném pro ČR a pro SK. Na tyto kóty se vztahuje úprava jako pro Českou republiku. Toto ustanovení se nevztahuje na starty mimo ČR a SK.


7. Během soutěžního startu je povoleno navázat spojení s jednou stanicí 1x na domácí QTH, 1x do mobilu, 1x na portejbl, pokaždé však do jiného lokátoru.

8.Případná změna ve složení soutěžního týmu je možná, musí být projednána a odsouhlasena pořadatelem (ředitelem soutěže) před zahájením soutěžního startu.

9. V případě, že bude prokázáno porušení VO-R/7/04.2012-6 bude stanice diskvalifikována.

10. Soutěžící nesmí vést soutěžní provoz na následujících frekvencích :
CH 9     - 27,065MHz                                         první pomoc

11. V čase, který je vyhrazen pro konání soutěže LPD Česká Lípa je zakázáno navazovat soutěžní spojení do CB Ligy. Soutěžní spojení je možno uskutečnit pouze mimo čas soutěže, přičemž volačka protistanice nesmí být volačkou použitou v soutěži LPD.

12. Do soutěžního deníku je povoleno zapsat pouze jedno spojení na jednu kótu (portejbl). Toto omezení se nevztahuje na kótu, ze které aktuálně pracuje (jí) soutěžní stanice do CB Ligy. V tomto případě jsou platná všechna spojení mezi soutěžními stanicemi plus jedno QSO s případnou nesoutěžní stanicí.


4.Staniční deník


Staniční deník musí být zpracován pouze v digitální podobě programem Deníkcl6 (http://www.cbdx.cz/denikcl6/), může obsahovat spojení maximálně za 12 hod. nepřetržitého provozu počínaje hodinou zahájení provozu. Jiný způsob zápisu musí být konzultován z pořadatelem. Staniční deník musí být k vyhodnocení odeslán nejpozději do 5. každého následujícího měsíce. Poslední deník v roce musí být doručen nejpozději do 7.7. daného roku. Na později poslané deníky nebude brán zřetel.

Staniční deník musí obsahovat následující data nutné pro vyhodnocení :
1. Volací znak soutěžní stanice, jeho startovní lokátor, QTH, nadmořská výška (volací znak se v průběhu roku nesmí měnit).
2. Datum a čas spojení s přesností na 15 min
3. Číslo spojení.
4. U stanice s trvalým QTH – domácí volací znak, QTH, lokátor (max. povolená tolerance 1 loc).
5. U stanice s přechodným QTH – domácí volací znak, /P přechodné QTH a jeho lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).
6. U stanice mobilní – domácí volací znak, /M nebližší QTH (do 5Km) nebo na dálnici kilometrovník a lokátor (max. povol. tolerance 1 loc.).


5. Bodování

Vzdálenosti na území České a Slovenské republiky se počítají jako prostý součet km. U QSO mimo území České a Slovenské republiky do 500 km je bodování prováděno jednoduchým způsobem, co km to bod. V případě, že se jedná o QSO nad 500 km, pak za každých započatých dalších 10 km 1 bod. Konečný výsledek je součtem všech vzdáleností.

Pořadatel bude správnost zápisu volačky vyhodnocovat dle aktuálních verzí Databáze volaček a Databáze lokátorů (nedílných součástí programu Deníkcl6), platných k poslednímu dni minulého měsíce.

Při zjišťování umístění bodu v lokátoru můžete využít kteréhokoliv PRG vhodného pro tyto účely. Ve sporných případech je dokazovací povinnost na straně soutěžícího. Konečné rozhodnutí o uznání nebo neuznání spojení je na straně pořadatele.
NV jednotlivých kót budou použity z Databáze míst a lokátorů. Pro soutěž je podstatným údajem jedná-li se o kótu nad 900 m n.m., resp. 1200 m n.m.. Výškový údaj z mapy nebo GPS bude respektován pouze v případě, že se kóta nenachází v aktuální Databázi míst a lokátorů.


6.Vyhodnocení

Vyhodnocení se bude provádět průběžně podle došlých deníků, nejpozději však do 10. v následujícím měsíci. Při vhodné příležitosti bude vyhlášen vítěz CB ligy, který převezme putovní pohár. Datum vyhlášení bude včas zveřejněn.
Do 10. místa soutěžící obdrží diplomy.


6. Diskvalifikace

Soutěžící bude při porušení soutěžních podmínek odst. 3 Soutěžní pravidla v bodě 4, 9 a 10  vyloučen ze soutěže až do konce roku.
Soutěžícímu bude zrušen deník bez náhrady při porušení soutěžních podmínek odst. 3 Soutěžní pravidla v bodě 2 a 6. U bodu 2, při spojení mezi soutěžními stanicemi, bude deník zrušen oběma soutěžním stanicím.


7. Protesty

Případné protesty musí být podány nejpozději do 10.dnů po uzávěrce hodnoceného měsíce, tedy do 20 daného měsíce
Protest musí být podán písemnou formou.

Průběžné výsledkové listiny najdete na internetových stránkách CB klubu Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

Kontaktní adresa na kterou se budou zasílat staniční deníky pro vyhodnocení

ADR: Václav Mestl, Chotěšov 160, 332 14

e-mail: radegast@cbdx.cz

mob.: 605588849

5424 x shlédnut článek : http://www.cbdx.cz/clanek1855-propozice-cb-ligy-multi-a-single-2014.htm
Vaše diskuse, připomínky, náměty, návrhy, myšlenky k článku - prostě cokoliv Vás napadne ...

Věc Datum a čas  Autor
 | Propozice CB Ligy Multi a Single Dragon Praha 14.1.2009 18:25:05
 » Re:Propozice CB Ligy Multi a Single Venca Chotěšov CL-39 14.1.2009 19:54:35
 »» Re:Re:Propozice CB Ligy Multi a Single Žán Braník 15.1.2009 01:58:15
                                                                                                                                                                 

RSS CB klub Česká Lípa - optimalizováno pro Internet Explorer 4.x , Netscape 4.7 a vyšší .
.