Program DenikCL6 je SHAREWARE, je zcela zdarma

Verze 6.62 - DenikCL6


 
 • 30.4.2009
  verze 6.62
     
  • Opravena chyba při převodu deníku ze staré verze, za upozornění na chybu patří poděkování Tarzanovi Banská Bystrica
    
  • Přidány funkce pro další vytváření dalších záložních souborů
    

 

 • 30.4.2009
  verze 6.61
     
  • Zrušeno přepínání mezi databází volaček a databází měst. Nyní se obě databáze vypisují najednou do jednoho okna v pořadí volačky a pod ně města a kopce.
    
  • Přidána funkce CTRL+R - zobrazení informací z internetu z rubrik Pojedete na portejbl a CBDX servis. Funguje to tak, že při kontrole aktualizací se vždy na pozadí stáhnou i aktuální data, která je pak možno i offline prohlížet v programu právě např. pomocí klávesové zkratky CTRL+R
    
  • Programu DENIKCL6 je možno v menu nastavit vysokou prioritu. To se může hodit u méně výkonných PC, nebo PC, které po startu operačního systému provádějí antivirovou kontrolu souborů a pod. Nastavením vyšší priority se významně zvýší rychlost odezvy programu. Nemá velký význam zapínat u nových výkonných PC
    
  • Provedeny drobná vylepšení a opravy reportovaných chyb minulé verze (např. při exportu deníku nebyl správně tvořen název exportovaného souboru a pod. )

 

 • 7.4.2008
  verze 6.03
     
  • Opraveno průběžné ukládání dat, doplněno automatické obnovení deníku po výpadku napájení, nyní nevadí ani dojde-li k výpadku napájení v průběhu ukládání deníku na disk.
    
  • Stahování aktualizací - aktualizace převedeny na ZIP archivy. Uživatel bude stahovat menší objem dat.
    
  • Od verze 6.02 je možno samotný EXPORT AKTUALIZACE (viz menu Pomocné funkce > IMPORT / EXPORT aktualizace programu pro notebook >  EXPORT aktualizace z hlavního počítače) rozzipovat na jiném PC do samostatného adresáře a po spuštění bude program DENIKCL6 fungovat podobně jako po instalaci
    
  • Do popisky expedice přidáno tlačítko, které provede doplnění začátku a konce portejblu z dat otevřeného deníku

 

 • 1.4.2008
  verze 6.01
     
  • Opravena tvorba názvu souboru dat deníku
    
  • Opraven překlep v menu IMPORT / WXPORT
     
 • 23.3.2008
  verze 6.00
     
  • Zrušen popisný soubor expedice *.exp
   Nově jsou tyto údaje součástí samotného deníku, vše je tedy v jednom souboru. 
    
  • Vytvořena možnost Exportu aktualizace z hlavního domácího PC na jiný počítač, například na portejblový notebook. Postup  : Na domácím hlavním PC provedete normální UPDATE (pouze pro registrované uživatele, registrace je zdarma !). Výsledkem aktualizace je soubor cl6export.zi6, který je možno např. pomocí diskety, USB a pod. přenést na jiný počítač. Na jiném počítači - typicky portejblový notebook - pak z programu provedete IMPORT. Tímto krokem je provedena aktualizace externího PC ( který např. nemá připojení k internetu)
      
  • Po aktualizaci je nabídnuto indexování není-li zaškrtnuta volba POUŽÍVAT RAM
    
  • Zvětšeny hodiny, odstraněno zobrazování vteřin - pouze hodiny a minuty
    
  • Provedeno přeskupení položek menu do logicky souvisejících celků
    
  • Možnost změny priority aplikace (při např. souběžném skenování antivirem jsou pak odezvy programu přijatelnější)
    
  • Při každé aktualizaci se automaticky stáhne i právě aktuální seznam avizovaných portejblů na serveru CBDX (dostupné z menu, nebo klávesovou zkratkou CTRL+R)
     
  • Při volbě Nový deník je v programu proveden výmaz všech dat souvisejících s minulým deníkem a je nabídnuta k vyplnění popiska portejblu. Nově je zde vyžadován zápis některých položek, jako je Název expedice, Název místa vysílání a Lokátor. Z dat zadaných v popisce je následně provedeno naplnění výchozího lokátoru expedice, vytvořen základ textu v horním pomocném okně programu a ze zadaných dat je vytvořen i název souboru deníku. Pod tímto názvem souboru se pak provádí ukládání obsahu deníku. I nadále zůstává možnost zvolit si název souboru pomocí volby v menu Uložit data
    
  • Po stisku ESC se ve spodním řádku zobrazí některé statistické údaje aktuálního deníku
    
  • Upraven, zrychlen  výběr z databází, doladěno zobrazování některých informací
    
  • Průměr v km na jedno spojení je vypisován i v mapě spojení [F8] 
     
  •  Při zápisu spojení v pořadí Volačka, Reporty, Portejbl (Mobil) po výběru QTH z databáze zmizely ze zadávacího řádku reporty - opraveno.

 

 • 26.1.2007
  verze 5.02
     
  • Vydána rozdílová aktualizace, která je dostupná pouze pro registrované uživatele.
     
  • Doplněna podpora pro indexování nadmořských výšek, začínajících znakem podtržítko. Nyní je možno nechat si zobrazit například všechny kopce s výškou od 800 do 899 metrů nad mořem například tímto zápisem : x _8 ,  (pozor na dodržení mezery mezi x a podtržítkem) samozřejmě za podmínky přepnutí na databázi lokátorů a měst. Tímto opatřením poklesl i počet indexových souborů o další stovku (= zrychlení indexování)
    
  • Doplněna detekce zaplnění okna pro popis expedice (uživatel si okno zaplnil max povoleným počtem 999 znaků a pak se divil, že mu nejde vepsat další text, nově se ve spodních řádcích uvádí kolik znaků ještě může vepsat a zda se blíží maximální povolené hranici)
    
  • Opraveny některé překlepy v popisných textech.

 

 • 21.1.2007
  verze 5.01
    
  • Změna v základních kontrolách programu - DENIKCL6 je schopen pracovat i bez souboru nápovědy (DENIKCL6.HLP)
    
  • V instalaci programu je nová nabídka umožňující si zvolit které součásti se mají nainstalovat. Uživatelé s velikostí RAM rovnou nebo větší 64 MB nemusí instalovat indexy, protože je nepotřebují. Stejně tak zkušení uživatelé již nepotřebují nápovědu.
    
  • Uvedené změny mají za cíl vytvořit na počítačích s nedostatkem místa na HD možnost vytvořit/používat indexové soubory s tím, že velkou část místa na disku je možno získat nenainstalováním souboru nápovědy. Jednodušeji : když nenainstalujete nápovědu, budete mít na disku více volného místa, které je možno použít pro indexové soubory databází.
      
 • 20.1.2007
  verze 5.00
    
  • Zavedeno indexování databází - významné zrychlení vyhledávání volaček na pomalejších PC. Indexování zabere cca 3.5 MB místa  na disku.
      
  • Zavedeno opožděné spuštění vyhledávání - zapisovatel vkládá do spodního řádku jednotlivá písmena volačky ale vyhledávání v databázích se nespouští ihned, ale až po určitém čase od posledního úderu klávesy. Výsledkem je značně nižší zatížení PC (vyhledávání se nespouští po každém stisku klávesy, ale až po zadání části volačky)
    
  • Opravena tvorba grafu počtu spojení v závislosti na čase.
    
  • Opraveno vymazání volačky při volbě města z databáze měst je-li zadána pouze volačka a lokátor (dříve byla volačka zahozena)  
    
  • Doplněna nápověda pro prvouživatele programu - i bez návodu jsou tedy nyní schopni DENIKCL6 používat.
    
  • Přidána úvodní obrazovka. Na pomalejších PC, kde program nabíhá déle někteří uživatelé spustili program vícenásobně, protože se jim zdálo, "že se nic neděje a že program nejspíš nespustili". Po nastartování programu je uvítací logo (hrad Bezděz) automaticky odstraněno.
    
  • Zpřesněna detekce zadávání času - jako čas je řijat pouze údaj možného času, tedy nikoliv např  66:66 a pod
    
  • Zpřesněna detekce zadávání reportu. První je údaj Radio, čili pouze hodnoty 1 až 5. Report 59 je dobře, udaj 95 není považován za report.
    
 • 24.12.2006
  verze 4.00  vydána jako vánoční dárek
       
  • Změna ukazatelů načítání volaček, lokátorů a svátků do paměti
    
  • Odstraněny chyby v překreslování programu, zrychleno
    
  • Odstraněna chyba při třídění volaček
    
  • F8 - kreslení mapy, je-li na vstupním řádku v deníku zapsán lokátor, je na mapě zobrazena odlišnou barvou vzdálenost k tomuto lokátoru (je tedy možno se podívat v mapě spojení na právě probíhající spojení)
    
  • přidána možnost spouštět vyhledávání volaček/lokátorů pouze po stisku mezerníku a nikoliv po každém stisku klávesy - vhodně pro pomalé počítače nestíhající při rychlém psaní volačky provádět na pozadí dohledávání v databázích. Tatuto možnost je možno zapnout/vypnout v menu.
    
  • Důslednější posílení rozdělení horní části pro operátora a spodní části programu pro zapisovatele - je možno v menu zapnout/vypnout zobrazování všech parametrů spojení v horní části včetně volačky na samostatném řádku nad deníkem
    
  • aktuální čas je zobrazován ve spodní liště programu, je možno zapnout i zobrazování času velkými písmeny v horní části programu pomocí volby v menu
    
  • Do menu přidána volba zobrazení některých statistických informací o aktuálním deníku.
    
  • Přidána možnost tvorby grafu počtu spojení v jednotlivých hodinách v závisloti na čase, graf zpracovává pouze prvních 24 hodin portejblu.
    
  • Byla přidána možnost tvorby mapy a dohledávání v databázích při zaměřování stanice (gumáka a pod) pomocí směrových antén
    
  • Bylo opraveno velké/malé písmo při opravách volačky (první písmeno je velké, ostatní malá, stávalo se, že jako velká zůstaly po opravě volačky i nejen první písmena.
    
  • Byla zrušena doba expirace programu, program tedy bude fungovat bez časového omezení
    
  • Při dohledávání duplicit někdy došlo k zamrznutí programu, chyba odstraněna.
    
  • Voliteně zaškrtnutím v menu je možno nastavit ukládání azimutu za volačku jako poznámku (přál si Jerry pro PMR akce)
     
  • je-li zadán pouze jeden lokátor, je možno v menu zapnout ukládat ho i pro přijatý report (slyším tě zrcadlo)
     
  • při zadání pouze lokátoru se neprovádělo  vyhledávání v databázi měst a obcí, opraveno
    
  • doplněny klávesové zkratky pro některé volby, jsou uvedeny vždy v menu za příslušnou volbou (např. CTRL+Z zobrazí některé statistické informace o aktuálním deníku a pod)
     
 • 1.9.2006
    
  • změna licence z CARDWARE na SHAREWARE
     
     
 • 16.5.2006
       
  • Pravým tlačítkem myši na ploše deníku je možno zvolit zobrazení mapy lokátoru v odpovídajícím řádku deníku
    
  • Nastaveno upozornění po týdnu na vhodnost provést aktualizaci z internetu.
    
  • Doplněna možnost vybrat si z tří velikostí písma (dosavadní písmo je nyní pod  položkou nejmenší písmo)
    
  • Po uložení řádku do deníku je v deníku nastaven focus na poslední buňku vpravo dole
     
     
     
     
 • 25.2.2006
  verze 3.35

       
  • Do plovoucího menu deníku (dostupné po kliknutí na plochu deníku pravým tlačítkem myši) přidány volby pro práci s chybovými poznámkami.
     
  • Provedeny drobné opravy v Archivu, mírné zrychlení vyhledávání.
 • 18.2.2006
  verze 3.34 

     
  • Všechny podokna programu zůstávají nad deníkem. Nyní se tedy seznam volaček a ostatní okna již za hlavní aplikaci neschová.
     
  • Pro vyhledávání v databázi volaček, nebo lokátorů je pro výběr použit zvýrazněný řádek (podbarvení stejnou barvou, jako je zobrazováno NEJDELŠÍ SPOJENÍ) 
  • Je možno navolit si datum pro práci s databází volaček, které bude použito pro nastavení data uskutečněného spojení. 
  • Zcela přepracovaná podpora pro popis a zobrazování chyb včetně popisů definovaných uživatelem. Nově se jako chybový řádek zobrazuje takový řádek, který obsahuje jako součást volačky řetězec .#_ , který může pokračovat dalším popisem chyby. Jedná se tedy o poznámku začínající tečkou a následovanou znakem #. Např při vyhledávání duplicit je za volačku doplněna tato poznámka : .#_dupl_26 , ze které je zřejmé, že aktuální řádek je duplicitní s řádkem 26 v deníku.
    
  • Je možno pomocí menu po stisku PRAVÝM tlačítkem myši na deníku zvolit možnost Vymazat popisy chyb. Tato volna provede výmaz všech chybových poznámek z deníku.
  • Kliknutí na řádek za současného držení klávesy CTRL na levé straně klávesnice provede doplnění chybové poznámky za volačku. Připomínám, že dvojklikem je možno odemknout deník pro editování a je tedy možno za připravenou chybovou poznámku dopsat svůj text. 
  • Chybová poznámka by měla na řádku být jen jedna a měla by tvořit jeden výraz . Příklad :

   .#_Neplatne_spojeni_pouzit_zesilovac            > je správně   

   .#_Neplatne spojeni pouzit zesilovac              > je zcela špatně. druhé, třetí a čtvrté slovo se stalo součástí
                                                                        volačky !! Volačka by pak mohla být např :
                                                                        "Bohouš Česká Lípa  spojeni pouzit zesilovac" 
                                                                        a jako poznámka by bylo označeno pouze první slovo Neplatné

   .#_Neplatne .spojeni .pouzit .zesilovac          > je sice přípustné, ale povel Vymaž všechny chybové poznámky
                                                                       provede samozřejmě pouze výmaz prvního slova Neplatne a 
                                                                       ostatni poznámky zůstanou - jsou to obyčejné poznámky a 
                                                                       nikoliv chybové poznámky
    
   .#_Neplatne .#_spojeni .#_pouzit .#_zesilovac   > je rovněž možný, povolený způsob zápisu, jen je méně
                                                                        přehledný než první příklad
  • Kliknutí myší na záhlaví vypočítaných vzdáleností (km) v deníku provede vyhledání a zobrazení nejdelšího spojení na obrazovce.
    
     
    
 • 11.02.2006
  verze 3.33 

     
  • Kompletace a vytvoření instalačního balíku. V instalačním balíku se promítnou všechny změny od verze 3.00, kdy se od této verze změnilo mnoho vlastností i členění programu.
     
 • 09.02.2006
  verze 3.27
       
  • Centrování okna s ukazatelem průběhu načítání
     
  • Při ukončení a následném spuštění programu se někdy ztratilo nastavení - ne/zobrazení posledního sloupce v DENIKCL6 , tedy sloupec poznámek. Opraveno.
    
 • 02.02.2006
  verze 3.26

     
  • Opravena chyba vznikající v průběhu update byl-li program DENIKCL6 instalován na jiný disk, než C:
      
  • Jsou-li při spuštění deníku databáze načítány do paměti, je nyní možno okno s ukazatelem průběhu přesunout stranou ....
    
  • V modu nepoužívat RAM nedocházelo k vyhledání jména v databázi svátků, opraveno
      
  • Nejdelší spojení je podbarveno odlišně, barvu je možno si uživatelsky definovat.
     
  • Při kontrole duplicit program nekontroloval první položku v deníku - opraveno.
    
  • Zamykání souborů archivu na některých konfiguracích projevovalo nestandardní chování - opraveno.
     
     

      
 • 26.1.2006
  verze 3.22
       
  • Doplněno podbarvení duplicitních spojení jinou barvou, barvu je možno uživatelsky definovat.
    
  • Je-li dostatek paměti RAM, program DENIKCL6 ji využívá pro načtení databází (=rychlejší vyhledávání), u počítačů s nedostatkem paměti program DENIKCL6 tuto možnost nepoužívá. Nově jde tato volba vypnout i u počítačů s dostatkem paměti RAM.
     
     
 • 21.1.2006
  verze 3.20
     
  • Doplněno zobrazení registrace v menu Info.
    
  • Doplněna klávesová zkratka CTRL+I kontrola update z Internetu. Připomínám, že služba Update z internetu je dostupná pouze registrovanému programu.
    
  • Za popis aktualizace v seznamu souborů pro update bylo doplněno zobrazení velikosti souboru 
     
 • 14.1.2006
  verze 3.19
     
  • Opraveno zůstávání zobrazení otevřeného okna duplicit po uložení spojení. 
    
  • Po uložení spojení do deníku je prováděn výmaz pravého sloupce - seznam míst daného lokátoru.
     
     
 • 10.1.2006
  verze 3.18
     
  • Opravena velikost buňky  Vkládání čísla kanálu
    
  • Opravena funkce klávesy ESC při psaní deníku
     
  • Doplněno nucené ukládání souboru při ukončení programu.
     
     
 • 9.1.2006
  verze 3.17
    
  • Opraveno zarovnávání menu Info napravo při přepnutí  F9 - mezi databázemi volaček a lokátorů.
      
 • 8.1.2006
  verze 3.16
    
  • U počítačů s dostatkem paměti RAM se všechna data - volačky, lokátory i svátky - načítají do paměti a tím dochází k významnému zrychlení vyhledávání. U počítačů s pamětí RAM menší než 64 MB se načítání dat do paměti neprovádí - program DENIKCL6 tedy i pro vyhledávání tyto data načítá opakovaně z disku.
      
  • Je možno nechat si za svojí vypočítanou vzdáleností zobrazovat vzdálenosti až dvou dalších lokátorů, jedná se o obdobu volby F1, pro nejčastější kolečka ve dvou až třech expedicích je tato možnost na obsluhu méně náročná. Možnost i nadále nebo místo této volby používat funkci F1 zůstala zachována.
    
  • Pokud nevyužijete předchozí volbu (nechat zobrazovat vzdálenosti až ke dvěma dalším lokátorům) , pak máte možnost zapnout si zobrazování volačky za vypočítané kilometry - pro lepší přehled operátora
     
  •  Je možno vypnout si zobrazování aktuálního času. Uvolněné místo je  automaticky použito pro rozšíření pole pro zobrazování volačky za vypočítanými kilometry.
      
  • Automaticky se mění velikost písma ve vypočítané vzdálenosti (pokud by se výsledek nevešel do vymezeného prostoru, je zobrazovaný text upravován a nakonec zmenšován tak, aby se vešel). To neplatí pro zobrazování volačky v tomto poli - z volačky se zobrazí tolik znaků, kolik se jich v maximální velikosti do zobrazovacího pole vejde.
     
  • Automaticky je přizpůsobována velikost písma ve vstupním (zadávacím) řádku tak, aby byl celý text viditelný.
     
  • Při výmazu nejdelšího spojení z deníku nedošlo k zjištění nového nejdelšího spojení - opraveno.
    
  • Při výběru položky z databáze lokátorů pomocí F4 byly zahazovány poznámky uvozené tečkou - opraveno.
     
  • Při výběru ze seznamu lokátorů došlo ke smazání volačky (prvního slova) - opraveno
    
 • 9.12.2005
  verze 3.05
    
  • Doplněny klávesové zkratky CTRL+písmeno, jaké to jsou se dozvíte v menu, kde vedle popisu vlastní funkce je v hranatých závorkách poznamenána klávesová zkratka (např. CTRL+A - Spuštění archivu, CTRL+T - tisk deníku a pod)
    
  • Při výpočtu počtu dní do svátku se bere ohled na přestupný rok. Dále pak vypočítané hodnoty jsou z intervalu mínus a plus půl roku (tak se nově dozvíte, že např. Dalimil má svátek za 31 dní v příštím roce a nikoliv postaru, že ho měl letos před -334 dny)
    
  • Je-li jako první slovo s tečkou (poznámka,která je součástí volačky) pak je toto slovo přesunuto nakonec. První slovo se bere jako jméno a používá se pro hledání ve svátkách, tedy to nemůže být poznámka
    
  • Spustil-li se program s parametrem jména deníku C6V, pak došlo k přepsání posledně rozpracovaného deníku a bylo tak možno nenávratně přijít o celý posledně pořizovaný deník. Nyní při ukončování programu je uživatel donucen uložit pořizovaný deník.I při tomto způsobu ukládání souboru deníku C6V je nejprve umožněno data uložit pod uživatelem zvoleným názvem, pokud uživatel název nezadá, je název vytvořen systémem stejně jako v případě povelu Nový deník a data jsou automaticky uložena pod tímto názvem, ke ztrátě dat tak nemůže  dojít ani tímto způsobem.
    
  • Provedena řada oprav a neošetřených stavů novinek verze 3.03
 • 1.12.2005
  verze 3.03
    
  • Zcela přepracovány vyhledávací rutiny, použity preindexové soubory, vyhledávání se zrychlilo 3 až 4x , zvláště patrné na pomalejších PC
     
  • Přepracován systém menu - zjednodušení, zpřehlednění. Tím krom jiného odstraněna chyba, kdy se deník kvůli přetečení menu na další řádek nevešel do svého formuláře při nejmenším rozlišení 640x480, naskočily posuvníky - opraveno.
     
  • Požadováno zobrazování aktuálního čísla spojení. Nyní je tedy možno si zap/vypnout zobrazování čísla prováděného spojení, velké číslice se zobrazují vlevo nahoře stejnou barvou, jakou je vykreslena vypočítaná vzdálenost.
     
  • Doplněna databáze Zdomácnělých jmen - Honza, Jenda se ve skutečnosti podle kalendáře jmenuje Jan a takových jmen je více (František = Franta, Václav = Vašek nebo Venca)  Taková jména nebyla pak nalézána v databázi svátků a vy jste tak přišli o možnost jim poblahopřát.
      
  • Stejná databáze je využita i pro dohledávání DUPLICIT. Dříve program nedovedl rozpoznat spojení s Vencou a Vaškem jako duplicitní, nyní to dovede. Pozor - tato záměna se používá i pro třídění ! Dáte-li setřídit databázi podle jmen, pak se pod sebou zobrazí Vašek i Václav  (jako by místo Vaška byl napsaný Václav).
     
  • Je-li deník setříděn podle lokátorů, pak kliknutí na záhlaví sloupce (obsahuje nápis Lokátor) se provádí dohledávání dvou stejných lokátorů - užitečně pro dohledávání duplicit, dělala-li expedice spojení do jednoho lokátoru a protistanice v tomto lokátoru se jednou hlásila jako např. Karel Praha Jižňák a podruhé jako Karel Jižňák Praha
      
  • Je-li deník setříděn podle volaček, pak kliknutí na záhlaví sloupce (obsahuje nápis volačka) se provádí dohledávání dvou stejných volaček - užitečně pro dohledávání duplicit. Při tomto vyhledávání se uplatňuje i seznam Zdomácnělých jmen.
     
  • Opravena chyba - při počítání doby , která zbývá do svátku nebyl brán potaz na přestupný rok. Program nyní testuje aktuální letopočet a pokud zjistí, ze se nejedná o přestupný rok, nepracuje s datumem, který jinak v přestupném roce existuje (29. únor, svátek má Horymír, Horymíra). 
     
  • V barevných schematech se neprovádělo přebarvování čísla předvoleného kanálu - opraveno.
      
  • Při přepnutí databází Volaček a Lokátorů se pravá část menu přesunula vlevo - opraveno.
     
  • Při instalaci nové verze se náhodně stávalo, že program přepsal hlavní indexový soubor.  Nyní si program v archivu nastavuje na tyto soubory atribut POUZE PRO ČTENÍ a tím poskytuje těmto klíčovým souborům vyšší stupeň ochrany (soubory nejdou již tak jednoduše přepsat).
     
  • Při klinutí na plochu prázdného deníku nastávala chyba index of bound - opraveno.
    
  • Nesprávné vyhledávání lokátoru končil-li lokátor písmenem W - opraveno.
 
 • 23.11.2005
  verze 3.00
    
  • Aktualizace pomocí internetu jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Registrace je zdarma.
     
  • Doplněna možnost používat alternativní databázi VOLAČEK. Uživatel tak má možnost používat buď jednu (oficiální, spravovanou Luciferem) databázi volaček, nebo druhou (svoji vlastní) databázi volaček, nebo používat obě databáze pro vyhledávání současně.
     
  • Doplněna možnost používat alternativní databázi LOKÁTORŮ, MĚST a KOPCŮ. Uživatel tak má možnost používat buď jednu (oficiální, spravovanou Luciferem) databázi lokátorů, nebo druhou (svoji vlastní) databázi lokátorů, nebo používat obě databáze pro vyhledávání současně.
    
  • V hlavním okně programu je možno definovat nastavení barev, k dispozici je 5 předdefinovaných šablon a dále je zde možnost aby si uživatel definoval svoje vlastní barvy.
     
  • TABem se nechá rovněž přesunout na zobrazenou databázi, podobně jako klávesami F2,F3,F4
     
  • V okně popisu expedice (soubor *.exp) doplněny dvě tlačítka - jedno slouží pro uložení zadaných dat a druhé slouží k přenesení části zadaných dat do horního řádku programu DENIKCL6 s popisem expedice (nad vlastním deníkem) 
     
  • Je-li časový údaj ve vstupním řádku uložen jako poslední údaj, pak klávesa BackSpace provede odstranění celého času ze vstupního řádku.
     
  • Rovněž současný stisk kláves CTRL+MEZERNÍK provede odstranění časového údaje ze vstupního řádku.
     
  • Doplněna možnost v UPDATE zakázat / povolit stažení konkrétních souborů - uživatel si tak může nastavit, že si nepřeje stahování databáze volaček nebo databáze měst a obcí (např. když se o aktualizaci svých databází stará sám a nemá zájem o Luciferem obhospodařované databáze)
     
  • Vyhledávání volačky v databázi je započato zadáním již druhého znaku volačky (existují i dvoupísmenné volačky)
     
  • Zpřesněno dohledávání duplicitních spojení při zápisu spojení do deníku  (nebere ohled na poznámky začínající tečkou)
     
  • Zpřesněno dohledávání duplicitních spojení při zápisu spojení do deníku   (nebere ohled na aá, ií, yi, a pod, tyto písmena bere pro účely hledání duplicit jako stejné, najdou se tedy i duplicity Peťa a Péťa, nebo Peťa a Peta, nebo Jiřik a Jiřík, nebo Sydny a Sidny ....)
  • Rozšířeno pole pro duplicity, nyní se zobrazuje 4 a půl řádku seznamu duplicitních spojení  při zápisu spojení do deníku  (pokud jsou)
      
  • Pokud je již zadán lokátor, jsou vypsány volačky v zadaném lokátoru, zadání dalších znaků výběr volačky v daném lokátoru zužuje
     
  • Při vyhledávání v databázi měst a obcí je rovněž možno volit slova na přeskáčku jako při vyhledávání v databázi  volaček (Kamenice Ceska je pro vyhledávání totéž jako Ceska Kamenice)
     
  • Opravena chyba se slovenským písmenem Ĺ - neprováděla se náhrada za L a tak např. při zadání Veľka Javorina se lokátor nalezl, ale při zadání Velká Javorina se lokátor nenalezl, za objevení chyby patří dík Števovi CL-35
     
  • V databázi svátků se za jméno dopočítává kolik dní od aktuálního datumu zbývá do svátku (před číslicí je znaménko + ) a nebo kolik dní po svátku již uběhlo (před číslicí je znaménko -)
     
  • Zrychlen algoritmus dohledávání v databázi volaček i lokátorů (projeví se znatelně na starších pomalejších strojích)
     
  • při zápisu /p nebo /m je okamžitě smazán lokátor před /p nebo /m (bude se zapisovat lokátor jiný, než domovský)
    
  • Přidána doplňkové funkce - Zobraz kdo má dnes svátek
    
  • Přidána doplňková funkce - Dohledávání volačky pomocí lokátoru a vzdálenosti (možná jste se s tím setkali : dělali jste spojení, pamatujete si vzdálenost, ale nevíte lokátor protistanice ani její volačku. Nyní máte možnost zadat Váš lokátor a vzdálenost, kterou si pamatujete a program dohledá a vypíše všechny volačky, které se od Vás nacházejí v zadané vzdálenosti). Je možno zadat i interval vzdálenosti (od - do). Zobrazený výsledek je možno převzít klávesou F2, F3 nebo F4 a mezerníkem tak, jak jste zvyklí z normální práce s databází volaček
    
  • Přidána doplňková funkce - Dohledávání Města, kopce pomocí lokátoru a vzdálenosti (možná jste se s tím setkali : dělali jste spojení, pamatujete si vzdálenost, ale nevíte lokátor místa protistanice. Nyní máte možnost zadat Váš lokátor a vzdálenost, kterou si pamatujete a program dohledá a vypíše všechny volačky, které se od Vás nacházejí v zadané vzdálenosti). Je možno zadat i interval vzdálenosti (od - do).
      
  • Pravým tlačítkem myši na ploše deníku doplněny další funkce !!!!
     
  •  Přidány editační funkce pro deník spojení, nyní je možno řádky mazat, vkládat prázdné (s možností je doplnit), nebo vzájemně přesouvat jednotlivé řádky v deníku.
     
  • Je možno si nechat obsah deníku setřídit podle pořadového čísla (výchozí stav), podle volaček a nebo podle vypočítané vzdálenosti. Při opuštění deníku (např kliknutím do vstupního řádku) se automaticky provede setřídění podle pořadového čísla
    
  • Doplněna funkce dohledávání duplicitních spojení. Program provede setřídění podle jmen a zjištěné duplicity označuje poznámkou do sloupce pro poznámky.
    
  • Je-li odemčen deník pro editaci, je možno tažením za jednotlivé sloupce měnit šířku některých sloupců. 
    
  • Doplněna nápověda k programu
   
 • 25.10.2005
  verze 2.24
    
  • Upravena velikost pravého okna (okno se seznamem měst v zadaném lokátoru bylo rozšířeno)
  • Je-li zobrazen deník, pak se pravé okno se seznamem měst vůbec nezobrazuje. Uvolněné místo je použito pro zobrazení vlastního deníku
  • Záhlaví deníku s popisem polí zvýrazněno

    
 • 25.10.2005
  verze 2.23
    
  • Je možno zapnout automatické doplňování čísla kanálu 1 - 80 do nového sloupce POZNÁMKA v deníku spojení
      
  • Přidána rychlá klávesa F8 - po stisku klávesy F8 se provede zobrazení MAPY SPOJENÍ. Podmínkou je mít zaregistrovanou verzi (registrace programu je zdarma) a v deníku musí být minimálně 2 spojení. Opětovným stiskem klávesy F8 nebo klávesou ESC se provede ukončení prohlížení mapy a návrat do hlavního okna programu.
     
  • Je-li okno programu příliš zmenšeno, je automaticky vypnuto zobrazení sloupce poznámka, aby se tak zobrazila alespoň část sloupce volačka.
     
    
     
 • 18.10.2005.
  Nová verze 2.22
  • Zcela přepracován modul update - načítání dat pomocí internetu. Nyní je vidět průběh stahování, které soubory odkud a kam se kopírují, jejich velikost a rychlost stahování dat. Proces update se nespouští automaticky, ale pouze na pokyn obsluhy programu - někteří si nechtějí nechat přepisovat databázi volaček a lokátorů, databáze si obhospodařují sami.
    
  • Přidán další sloupec - na poznámky. Začíná-li slovo ve vstupním řádku čárkou, pak se slovo považuje za poznámku. Počet slov začínajících čárkou (poznámek) není omezen. Písmena s háčky a čárkami z horní řady klávesnice jsou převáděny na odpovídající číslice.
     
  • Nová verze deníku umí načíst data z předchozích verzí programu (tedy ještě bez sloupce pro poznámku), pole pro poznámku bude po načtení samozřejmě prázdné. 
     
  • Naopak načte-li si starší verze programu data z verze nové, bude vše fungovat, pouze nebudou načteny případné poznámky.
     
  • Rozlišujeme tedy nyní dva druhy poznámek - 
   • začíná-li slovo tečkou, je slovo jako poznámka uložena v poli pro volačku. 
   • Začíná-li slovo čárkou, je slovo jako poznámka uloženo v samostatném novém sloupci. Toho je možno využít k ukládání specifických informací jako třeba číslo kanálu, nebo frekvence a pod.
  • Ukládání souboru deníku *.c6v do Banky deníků zůstalo nezměněno - nově přidaný sloupec s poznámkou se do Banky deníků NEVLOŽÍ
     
  • Byla přidána možnost NEZOBRAZOVAT některé sloupce v tabulce deníku. Je možno jednotlivě vypnout zobrazení sloupců Pořadové číslo, Datum a čas, Report, Vzdálenost a Poznámky. O vypnutý sloupec se rozšíří pole určené pro Volačku. Není umožněno vypnout zobrazení sloupce Volačka a Lokátor. Přestože zobrazení některých sloupců si můžete vypnout, na funkci programu se nic nemění a data jsou správně ukládány i do políček, které mají zobrazování vypnuté. Po zapnutí zobrazování dříve vypnutého sloupce v tomto sloupci tedy najdete Vámi vložená data.Tuto funkci rádi využijí především majitelé starších notebooků s malým rozlišením obrazovky.
    
  • Tabulka obsahující deník je zablokována proti přepsání, odblokování se provede dvojklikem myši na tabulku (stejně jako odblokování lokátoru). Bez odblokování dvojklikem nejdou data v tabulce deníku upravovat (štvalo mne, když jsem si omylem smáznul data)
     
  • Stejně tak po kliknutí na políčko tabulky nebude vybrané políčko označeno jako blok, ale bude pouze kursor nastaven na poslední znak vložených dat.
     
  • Před ukládáním dat se provede automaticky přepočet všech vzdáleností, nejde tedy uložit deník s "ručně upravenými" kilometry v tabulce. 
     
  • Stejně tak při načtení deníku je proveden přepočet všech vzdáleností, to znamená že i když si nějaký šikula upraví kilometry přímo v datovém souboru, po načtení souboru jsou "upravené vzdálenosti" nahrazeny skutečnými vypočítanými vzdálenostmi.
    
  • Zpřesněna hranice Slovenské části mapy viz Generování mapy spojení - pouze v registrované verzi (hranice Slovenska více odpovídají skutečnosti). Zpřesnění zaslal Števo Zvolen CL-35. 
     
 • 9.7.2005
  Nová verze 2.07
   
  • Oprava procesu update
     
  • Hlavní soubory archivu se automaticky zálohují.
     
     
 • 9.7.2005
  Nová verze 2.06
    
  • Program si při svém spuštění ověří zda je funkční připojení na Internet a provede si kontrolu existence nových verzí programu DENIKCL6 , nebo jeho částí. Pokud je zjištěna existence nové verze, je nabídnuta ke stažení a je na uživateli, zda stažení provede, či odmítne. Tímto způsobem se nabízí i aktualizace databáze volaček, kterou vydává Lucifer Mělník.
      
  • Do Seznamu volaček byla doplněna funkce umožňující smazat volačky k určitému datu.
    
  • Při startu programu se ve spodním řádku zobrazí aktuální verze programu
    
  • Po zařazování volaček do databáze volaček se neukládal poslední sloupec s údajem o datumu posledního spojení - opraveno.
    
  • V menu Správa seznamů / Seznam volaček byla doplněna možnost dvojkliku na lokátor s následným zobrazením mapy lokátoru. Pokud pomocí mapy změníte lokátor a stisknete ENTER nebo na tlačítko Použít lokátor, dojde k přenesení aktuálního lokátoru do Seznamu volaček na právě aktivním řádku..
     
  • V seznamu volaček se při třídění neprovádělo třídění položky datum, opraveno
     
  • Porovnávání na duplicity se začíná provádět již od třetího zadaného znaku včetně (v EBH např volačky Ct2 , Cl1 a pod)
    
  • Při porovnávání na duplicity se pro účely porovnávání neberou v potaz háčky a čárky, tvrdé a měkké i.
     

     
 • 12.4.2005
  Nová verze 2.05
    
  • Zrušena volba Přepočet vzdáleností. Nyní si správnost vypočítaných vzdáleností i po editaci dat uživatelem hlídá program sám.
     
  • Po dvojkliku na horní okno s popisem expedice je nabídnuto samostatné okno určené pro popis expedice (stejné, jako při volbě Tisk > Popis expedice )
    
  • Pokud je kterékoliv okno posunuto jakkoliv mimo obrazovku, pak se při otevření okna provede nastavení souřadnic okna tak, aby otevíraný formulář byl vždy viditelný.
    
  • Při načítání volaček doplněna volba Přepsat volačku ve stávajícím seznamu volaček volačkou importovanou ze seznamu jiných volaček, nebo z deníku či CSV.
    
  • Při importu z jiné databáze volaček se negeneruje okres v závorkách podle prvního nastaveného okresu z databáze lokátorů.
    
  • Při zakládání nového deníku program hlásil chybu při vytváření souboru s popisem expedice - opraveno
      
    
    
 • 30.3.2005
  Nová verze 2.04
    
  • S připravovanou podporou pro vystavování deníků na WWW stránky vzrostl význam souboru popisu expedice (*.exp). Při jeho generování byly ošetřeny vstupy a generování tohoto souboru.
    
  • Při generování mapy pomocí z programu DENIKCL6 se v ojedinělých případech nevygenerovala všechna spojení a tak přestože všechna spojení byla uvedena, ne všechny se objevily ve vygenerované mapě - opraveno. Za upozornění na chybu děkuji Števovi Zvolen a Torpédovi Ohrazení.
  • Při zařazování nových volaček se neprovádělo nastavení aktuálního datumu k volačce - opraveno
     
  • Pro vyhledávání v módu Volaček nezáleží na pořadí jednotlivých částí volačky (Bohouš Česká Lípa je pro program totéž jako Lípa Bohouš Česká) 
    
  • Na zvláštní přání se pro potřeby vyhledávání nerozlišuje pravopis Y / I  , pro potřeby vyhledávání je výraz
    Dolní Měcholupy brán stejně jako Dolný Měcholupi (platí v obou módech - jak v modu Volaček, tak i v modu Měst a lokátorů)
    
  • Je možno si zapnout výpočet vzdáleností i pro všechny vyhledávané údaje z obou hlavních databází (Volačky i Města a lokátory)
    
  • Llokátor z mapy nešel pomocí ENTER uložit - opraveno
    
  • Při zakládání nového archivu docházelo k chybě 103 - opraveno.
    
  • Doplněna podpora pro slovenskou klávesnici
   (horní řada na slovenské klávesnici obsahuje jiné znaky, než česká)
 • 16.3.2005
  Nová verze 2.03
  • Spodní informační řádek rozdělen na tři části. 
   • V první části se zobrazuje počet duplicit (pokud jsou)
   • V druhé části je v závorce maximální dosažená vzdálenost  následovaná celkovým počtem kilometrů lomeno počet spojení rovná se průměrný počet km na jedno spojení 
   • Ve třetí části se zobrazuje rozklad vkládaného řádku, je možno sledovat jak si program poradí s jednotlivými vkládanými údaji.
  • Při ukládání databáze volaček se neukládal datum posledního spojení s konkrétní volačkou, opraveno.
 • 11.3.2005
  Nová verze 2.01
  • Oprava chyby - nebylo možno uložit řádek spojení nebyl-li zadán report, resp. oba reporty. Za upozornění děkuji Števovi Zvolen a Luciferovi Mělník.
    
 • 10.3.2005
  Nová verze 2.00
  • Změna přípony datových souborů deníku z CSV na C6V (odlišení souborů deníku od obecného formátu CSV umožní např. asociovat k těmto souborům program a deník otevřít pouhým poklepáním na datový soubor)
     
  • Programový balík DENIKCL6 doplněn o program XLS2CL6 - konverzní program pro převod dat z EXCELL deníku do formátu C6V ve tvaru vhodném pro program DENIKCL6
     
  • Přidána funkce HLEDÁNÍ DUPLICIT do správy SEZNAM VOLAČEK
     
  • Přidána funkce HLEDÁNÍ DUPLICIT do správy SEZNAM LOKÁTORŮ
     
  • Doplněno zobrazování celkového počtu položek v seznamu Volaček
     
  • Doplněno zobrazování celkového počtu položek v seznamu Lokátorů
     
  • Programový balík DENIKCL6 doplněn o program CL6VIEW - program pro rychlé prohlížení deníků, program sám provádí asociaci se soubory s příponou *.c6v, z programu jde spustit program DENIKCL6 s aktuálním deníkem
     
  • Program CL6VIEW automaticky hledá a zobrazuje DUPLICITY v deníku (při zápisu nového spojení v programu DENIKCL6 je sice uživatel na duplicitu při vkládání upozorněn, ale po vložení již program duplicity nezohledňuje. Na již pořízeném deníku program DENIKCL6 již duplicity netestuje - jedná se tedy o novou funkci)
     
  • Program DENIKCL6 jde spustit pouze v jedné instanci a to již od první betaverze - nově je uživatel na tuto skutečnost při pokusu o vícenásobné spuštění upozorněn vysvětlujícím textem.
    
  • Při otevření dalšího okna aplikace se testuje, zda toto okno již není vytvořeno a jen skryto za hlavním oknem aplikace. Pokud tomu tak je, nové okno se nevytváří,  již existující okno se přenese do popředí.
    
  • Program nejde ukončit, pokud máte otevřená některá podokna. Tyto podokna jsou přeneseny do popředí (jsou viditelná) a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn vysvětlující zprávou.
    
  • Do seznamu Volaček byl přidán třetí sloupec, kam je možno si vkládat datum. Poklepáním na políčko ve třetím sloupci je dosazen aktuální datum. Dosazování datumů slouží k eliminaci již nefunkčních volaček z deníku (dejme tomu po roce, dvou je možno volačky bez datumu vyřadit jako již neplatné). Program sám rozeznává verzi seznamu volaček jen se dvěmi sloupci, nebo nově se třemi sloupci, přechod na tři sloupce dat tedy na uživatele neklade žádné nároky
    
  • Při zařazování volaček z deníku do Databáze volaček jsou všechny znaky převedeny na velká písmena bez interpunkce. Příklad : Žán Balíkář , Žan Balikar , Zán Balikár , Žán Balikař , Žán Balikář ... jsou pro účely vyhledávání považovány za rovnocenné. Toto opatření má sloužit k redukci duplicitních volaček v Databázi volaček lišící se třeba jen čárkou nad písmenem. 
    
  • Při porovnávání psané volačky s volačkami v databázi se rovněž nerozlišují velká a malá písmena a háčky a čárky nad písmeny. Příklad : napíšete-li volačku Jirina Pistnice, pak je v databázi volaček nalezena správná volačka Jiřina Pístnice
    
  • Opravena chyba při zápisu některých volaček. (Nebylo možné zapsat např. volačku Žán, program nejprve převedl první dvě písmena na číslice, protože se domníval, že se jedná o report. Protože report 68 není možný, zkusil prohodit obě číslice. Protože ani report 86 není možný, upravil hodnotu na 56. Po zapsání třetího znaku program poznal, že se nejedná o report a převedl číslice zpět na písmena - protože ale již byly číslice změněny, došlo k nesprávnému převodu na nesprávná písmena. Chyba byla odstraněna, vyhodnocování reportu se provádí až v okamžiku stisku enter, při ukládání do databáze. Chyba byla zjištěna na Lichnici při setkání Matadorů, kde se spojení zapisovalo do programu DENIKCL6)
    
  • Opraveno uchovávání poslední pozice oken.
     
  • Přepracována podpora pro zobrazování map lokátorů. Nyní je možné používat jednu velikost map pro všechna rozlišení obrazovky.
    
  • Je možno si volitelně zap/vypnout zobrazování popisu lokátoru na mapě (rychlý přepínač ALT+X umožňuje zobrazit/uschovat název lokátoru na mapě)
    
  • Vylepšena práce s doplňováním/výmazem datumu v deníku.
     
  • Opravena chybka při doplňování datumu do deníku (pokud v deníku již datum byl uveden, neprovedla se jeho změna, ta se provedla pouze pokud datum uveden nebyl)
     
  • Opravena chyba nesprávného určení datumu (a chybové hlášky) při vkládání deníku do archivu QSO
 •  31.12.2004
  Nová verze 1.01
  • Opravena chyba I/O 103 při práci s Archívem QSO
 •  31.12.2004
  Vypuštění první FREE verze s číslem 1.0


  Postupně prováděné opravy, doplnění :
  • Přidána možnost práce s mapami lokátorů
  • Přidána možnost zobrazování fotografií souvisejících s daným lokátorem
  • Přidána možnost práce s Archivem deníků
  • Provedeny drobné opravy a zjištěné nedostatky z předcházející verze.
  • Zcela zrušeno časové omezení funkčnosti programu (všechny betaverze přestanou fungovat v novém roce 2005)
  • Při zápisu spojení do deníku se nově provádí vyhledávání i podle lokátoru - po zadání lokátoru jsou zobrazeny všechny volačky odpovídající danému lokátoru (dříve se pouze k volačce dohledával lokátor)
  • Doplněna nápověda k programu
      
     
 •  30.11.2004
  Příprava na vypuštění druhé betaverze 0.8


  Postupně prováděné opravy, doplnění :
  • Přidáno rozlišení, zda je protistanice na portejblu (tedy mimo domovské QTH)  - přepínač /p
  • Přidána funkce vyřazení slova z vyhledávání (tečka na začátku slova)
  • Pro registrované uživatele přibyla nová funkce - generování Mapy spojení
  • Pro registrované uživatele přibyla nová funkce - generování HTML stránky s aktivními body (po najetí na kolečko značící stanoviště protistanice je zobrazena Volačka, Lokátor a Vzdálenost od Vašeho stanoviště)
  • Přidána volba vkládání Datumu ke každému spojení.
  • Přidána funkce Přidat Datum pro celý nebo část deníku
  • Přidána funkce Odebrat Datum  z celého deníku
  • Přidána možnost přepočítat vzdálenosti
  • Po změně Výchozího lokátoru (velké písmo vlevo nahoře) je automaticky proveden přepočet vzdáleností
  • Změna Výchozího lokátoru se nyní provádí obtížněji - na okénko s lokátorem je potřeba dvojkliknout, aby bylo okno odemčeno a umožněno změnit výchozí lokátor (ochrana proti náhodnému přepsání lokátoru). Přepsání lokátoru je zamčeno jen tehdy, obsahuje-li deník nějaká vložená data (při prázdném deníku tedy okno není uzamčeno a změna Výchozího lokátoru není blokována)
  • Přepracován modul  "Práce v kolečku - F1" 
  • Při vložení reportu v nesprávném pořadí (Signál, Radio) je provedeno prohození číslic - pouze tehdy, je-li zřejmé, že se jedná o prohozené pořadí (např 95 - správně má být 59)
  • Při vložení nesmyslně vysokého reportu je provedena úprava tak, aby se jednalo o report smysluplný (zadáte-li report 88 nebo 69 , pak je provedena oprava na 58 resp. 59). Této vlastnosti je možno využít k dalšímu zrychlení vkládání reportů (stisknout 2x sedmičku je rychlejší, než psát 57)
  • Opraveny drobné chybky v kódu - zrychlení některých funkcí
  • Při vložení názvu Města, jehož začátek odpovídal lokátoru (například : Klášterec) došlo k chybné detekci  jako by byl vkládán regulerní lokátor  (Klášte - KL83TE) . Opraveno.
  • Některá slova odpovídají lokátoru (např. slovo Sněžka se převede jako SN26KA - vzpomeň na vlastnost programu pro psaní na notebookové klávesnici na portejblu - převádění písmen s háčky a čárkami na číslice). Byl přidán seznam takových názvů, jejich seznam si uživatel může sám upravovat a doplňovat. Slova v tomto seznamu uvedená se pak jako lokátor nepřekládají. Rovněž tak je možno za takové slovo přidat tečku. Běžný uživatel se s touto problematikou nejspíše vůbec nedostane do kontaktu, více a podrobněji se dočtete v helpu k aplikaci (v návodu).
  • Výběr ze seznamu volaček nebo Měst je nyní možno provádět i myší. Sice to při vlastní práci zdržuje, ale je to jednou wokenní aplikace a tak by to měla umět.
  • Po spuštění programu nebyl brán zřetel na stav přepínače Zapnout/Vypnout bublinovou nápovědu. Opraveno
  • Pro registrované uživatele jsem z generovaného grafu odstranil uvádění volačky (při delší volačce se celý nápis nevešel do prvního řádku grafu)
  • Graf i Mapa se nyní dají ukládat nejenom jako Bitmap (*.BMP), ale také ve formátu JPG.
  • Po vygenerování obrázku (Mapy, Grafu) nebo HTM prezentace je automaticky provedeno otevření souboru v prohlížeči definovaném v daném počítači.
  • pracovní záložní soubory se již neukládají do právě aktuálního adresáře, ale do stejného adresáře, kde je uložen program. (soubory DenikCL6.zal a denikCL6.bak)
  • Ve všech formulářích bylo změněno písmo na typ ARIAL
  • Do menu byly doplněny klávesové zkratky (např. ALT+S otevře menu Soubor a pod )
  • Do souboru nápovědy byl přidán popis některých novinek.
  • Dva uživatelé mne informovali o nefunkčnosti emailem zaslaného automaticky generovaného registračního klíče - příčina závady zjištěna, opraveno.
  • Při startu programu je prováděna kontrola, zda nebyl program modifikován, změněn. Pokud program zjistí, že byl modifikován, oznámí to a ukončí se. K modifikování souboru může dojít nejen svévolným zásahem uživatele (je to proti podmínkám, za kterých je program povoleno šířit a používat), ale též například činností viru. Pokud jste tedy program sami nemodifikovali a program přesto ohlásí nesprávné CRC součty, pak je velká pravděpodobnost, že je Váš počítač napaden virem. Upozornění : některé antivirové programy provádějí v rámci IMUNIZACE přidání svých kontrolních součtů na konec souboru . V takovém případě se o virus tedy nejspíše nejedná a uživateli je programem sdělen podrobně jednoduchý postup, jak se se situací vypořádat a zajistit funkčnost programu.
 • 30.10.2004
  Vypuštěna první betaverze pro testování zájemcům z řad veřejnosti