Verze 6.03 - DenikCL6


Základní obrazovka programu Vyhledávání svátku Zobrazování duplicitních spojení

Dohledávání lokátoru podle QTH Volba ze seznamu nalezených Automatické doplnění vstupního řádku 

Zadávání reportu prohození hodnot reportu mezerníkem Vložení do deníku

Dohledávání lokátoru z DB volaček Převzetí dohledaného a ... ... vložení do vstupního řádku

Práce v kolečku Volba tiskárny Tisk deníku

Doplňování DB volaček z deníku Vyloučení již existujících volaček Práce s doplňováním volaček do DB

Správa seznamu volaček Správa seznamu lokátorů Správa seznamu svátků

Volby a nastavení programu Zobrazení nápovědy Generování grafu spojení

Generování mapy pro Internet  Generování obrázku mapy JPG, BMP Pouze v registrované verzi

Popiska portejblu

Práce s lokátorovou mapou

Práce s Archivem deníků


Klikni sem pro pokračování