E XLOK - Program Bohouše CL-6 pro přepočet vzdáleností v Excelovských tabulkách


Verze 1.06 - ExLok - CL6


 
Vítejte u čtení nápovědy k programu EXLOK . Nápověda je krátká, skládá se pouze z této jedné jediné stránky. Nápověda je doplněna množstvím doprovodných obrázků. Podle pravidla lepší jeden obrázek, než dva listy textu se domnívám, že takto bude návod mnohem stravitejnější a výrazně rychleji ho vstřebáte. Program samotný je doplněn kontextovou nápovědou, po najetí myši na zvolený prvek je zobrazena nápověda přímo k danému prvku.

K čemu program slouží : program umí jednu jedinou věc a to počítat vzdálenosti mezi dvěmi lokátory. Program umí načíst soubor excelovské tabulky a do volného sloupce vložit vypočítané kilometry.

Uvedený postup je třeba dodržet :


Po spuštění programu se zobrazí samotné okno programu. Asi si všimnete, že okno je poměrně malé a hlavně stále na vrchu - nelze ho překrýt jinou aplikací. To má samozřejmě svůj důvod, z další části návodu bude zřejmé, proč tomu tak je.

        Klikněte tedy na horní tlačítlo Vyber soubor , a pomocí notoricky známého okna pro výběr souboru si zvolte XLS soubor, který obsahuje Váš deník.Poté se na pár vteřin zobrazí toto okno. Zároveň se spustí program Excel a v něm se otevře Vámi zvolený XLS soubor.Poté reklama zmizí a namísto ní se zobrazí seznam listů. Na vás je kliknutím si zvolit ten, se kterým chcete pracovat.Po zvolení listu se program pokouší zjistit některé parametry aby tak obsluze programu - tedy Vám - práci s programem co nejvíce zpříjemnil.Program pravděpodobně všechny parametry zjistí správně, ale pro jistotu si je přece jenom zkontrolujte, než kliknete na tlačítko Přepočet .

O jaké parametry se jedná :

Je třeba určit sloupec, ve kterém jsou lokátory protistanic a dále pak sloupec, do kterého se budou zapisovat vypočítané kilometry.
Stejně tak je třeba určit rozsah, od kterého až po který řádek se výpočet má provést.
Velmi důležité je správně zapsat Váš výchozí lokátor.Ještě zbývá zvolit si, zda se má k vypočítaným hodnotám přidávat i zkratka km .Pak již je možno kliknout na tlačítko Přepočet a sledovat, jak program do určeného sloupce vkládá spočítané výsledky.Nyní je možno kliknout na sloupec s výsledky a položky ve sloupci nechat zarovnat nebo vycentrovat - podle Vašich zvyklostí. Program EXLOK přitom stále zůstává viditelný.V okně programu EXLOK jsou uloženy i některé globální parametry deníku, které program spočítal. Kliknutím na toto okno se provede uložení obsahu okna do schránky.Poté je možno si v listu zvolit vhodnou pozici, kam chcete tyto data uložit a pomocí stisku kláves CTRL+V vložení provést.Program se ukončuje jako všechny ostatní programy - kliknutím na křížek vpravo nahoře. Budete dotázáni, zda opravdu chcete program ukončit.Po ukončení programu EXLOK se Vás ještě optá program Excel , zda chcete provedené změny uložit - pokud jste s výsledkem spokojeni, klikněte na ANO .

A to je vše. Doufám, že program pro Vás bude přínosem, s přáním ať Vám program slouží se s Vámi loučí

Bohouš CL-6 .Program je FreeWare. P rogram je možno šířit pouze v podobě instalačního programu. Zásahy do programu nejsou povoleny. Autor nenese žádnou zodpovědnost za případné vzniklé škody způsobené činností programu - použití programu je pouze na Vaše vlastní riziko a případné následky jdou na Váš vrub.